12.000 lít xăng thu giữ tại Tiền Giang không đảm bảo chất lượng

12.000 lít xăng thu giữ tại Tiền Giang không đảm bảo chất lượng

Kết quả từ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung tâm 3) cho thấy hơn 12.000 lít xăng bị Quản lý thị trường Tiền Giang thu giữ mới đây có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.