Agribank huyện Châu Thành tài trợ 250 triệu đồng xây dựng nhà "đại đoàn kết"

Agribank huyện Châu Thành tài trợ 250 triệu đồng xây dựng nhà "đại đoàn kết"

(-) Sáng 4-4, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đại diện Agribank huyện Châu Thành đã trao Bảng tượng trưng ủng hộ chương trình an sinh xã hội tài trợ làm nhà cho người nghèo số tiền 250 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành.

Chủ tịch UB MTTQ huyện (bên trái) tiếp nhận số tiền ủng hộ tượng trưng từ Phó Giám đốc Agribank huyện Châu Thành.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành Phan Thanh Danh (bên trái) tiếp nhận Bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 250 triệu đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo từ Phó Giám đốc Agribank huyện Châu Thành Phạm Văn Tú.

Ông Phạm Văn Tú, Phó Giám đốc Agribank huyện Châu Thành cho biết: “ Agribank huyện Châu Thành với vai trò là ngân hàng 100% vốn Nhà nước đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chính quyền các cấp thông qua Ủy ban MTTQ huyện chung tay chăm lo công tác an sinh xã hội huyện nhà. Và hôm nay, Agribank huyện Châu Thành đóng góp 250 triệu đồng để xây dựng nhà ở – nhà “đại đoàn kết” cho những hoàn cảnh thật sự khó khăn về nhà ở của huyện. Đóng góp tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của tập thể người lao động Agribank huyện Châu Thành gửi đến những hoàn cảnh nghèo khó”.

Ông Phạm Văn Tú – Phó Giám đốc Agribank huyện chia sẻ.

Ông Phạm Văn Tú, Phó Giám đốc Agribank huyện Châu Thành phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành Phan Thanh Danh cảm ơn những đóng góp của Agribank huyện Châu Thành trong việc bảo đảm nguồn vốn cho bà con và doanh nghiệp của huyện phát triển kinh tế, nhất là đối với phát triển “tam nông”. Và đặc biệt là những đóng góp của tập thể người lao động Agribank huyện Châu Thành dành cho công tác an sinh xã hội huyện nhà bằng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái vì người nghèo, vì những hoàn cảnh cơ nhỡ. Số tiền ủng hộ của Agribank huyện Châu Thành sẽ được đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” huyện để xây dựng nhà “đại đoàn kết” cho những hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện. Chính quyền địa phương cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích số tiền ủng hộ, lựa chọn đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh.