Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND huyện Chợ Gạo

Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND huyện Chợ Gạo

(THTG) Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách – Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang vừa có buổi làm việc với UBND Thị trấn Chợ Gạo và huyện Chợ Gạo về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về ngân sách trên địa bàn.

Ban KTNS 1

Quang cảnh buổi làm việc Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Tiền Giang với UBND huyện Chợ Gạo

Theo báo cáo của các đơn vị, việc phân cấp ngân sách cho cấp huyện và cấp xã đã giúp cho địa phương tổ chức khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn theo luật định, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế… từng bước thực hiện việc kiểm soát chi ngân sách, chống tiêu cực, lãng phí trong chi tiêu ngân sách và chủ động trong điều hành ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Tiền Giang về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cơ bản không có vướng mắc; việc quyết toán thu, chi ngân sách đúng theo quy định, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, địa phương cũng còn một số khó khăn do một số khoản thu ngân sách thiếu ổn định, chỉ tiêu đạt thấp từ đó ảnh hưởng đến cân đối thu, chi ngân sách; định mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường còn thấp nên đia phương còn gặp khó khăn trong vấn đề xử lý rác thải, chi quản lý hành chính thấp nên sau khi phân bổ các khoản chí cho con người thì còn lại rất thấp không đủ đảm bảo chi cho hoạt động.

Ban KTNS 3

Ông Nguyễn Thành Diệu – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Diệu – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về ngân sách, đồng thời lưu ý địa phương cần thực hiên nghiêm Luật Ngân sách và các qui định có liên quan, trong đầu tư công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản phải đảm bảo đủ nguồn vốn, quan tâm phát triển doanh nghiệp để tạo nguồn thu ổn định trên địa bàn. Ban Kinh tế Ngân sách ghi nhận những kiến nghị của địa phương để tổng hợp đề nghị ngành chức năng và UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Khánh Hồng

Bởi THTG