Bản tin Covid-19 Tiền Giang ngày 25/9/2021: 81 ca F0 mới

Bản tin Covid-19 Tiền Giang ngày 25/9/2021: 81 ca F0 mới

Tiền Giang: Số ca mắc mới Covid-19 trong ngày 25/9/2021 là 81 ca. Tp Mỹ Tho tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất trong tỉnh với 28 ca. Tiếp đến là Châu Thành: 20 ca, Chợ Gạo: 15 ca, Cái Bè: 10 ca, Gò Công Đông: 4 ca, TX Gò Công: 2 ca, Tân Phước: 2 ca.

Tính đến 18 giờ ngày 25/9/2021, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh 13.724 ca (Bộ Y Tế công bố 13.399 ca). Có 81 ca F0 mới ghi nhận trong ngày 25/9, giảm 31 ca so với ngày hôm trước.

Trong đó, 8 ca F0 mới phát hiện ngoài cộng đồng, 1 ca F0 mới phát hiện tại cơ sở y tế, 57 ca F0 mới phát hiện trong khu cách ly và 15 ca F0 mới phát hiện trong khu phong tỏa.

Đang cách ly tập trung 1.255 người, theo dõi tại nhà 4.134 người.

Về tình hình điều trị:

Trong ngày điều trị khỏi 189 ca. Đến nay tỉnh đã điều trị khỏi 11.064 ca bệnh. Các cơ sở y tế trong tỉnh đang điều trị 2.323 bệnh nhân.

Có 2 ca tử vong trong ngày, nâng tổng số ca tử vong đến nay 334 ca.

Trong ngày có 4 địa bàn không có ca mắc mới: Tân Phú Đông, Gò Công Tây, Cai Lậy, TX Cai Lậy.
2 địa bàn có ca mắc mới ngoài cộng đồng: TP Mỹ Tho, Châu Thành.

16 trên 172 xã (phường, thị trấn) trong tỉnh chưa có ca F0 từ khi dịch bệnh đến nay.
172/172 xã (phường, thị trấn) lập trạm y tế lưu động.
Tình hình ca nhiễm (F0) tại các địa phương trong tỉnh Tiền Giang diễn biến như sau:

Thành phố Mỹ Tho: Hiện có 6.520 ca, phát hiện 28 ca F0 mới trong ngày (giảm 26 ca so với ngày hôm trước). Bao gồm: 2 ca ngoài cộng đồng, 1 ca tại cơ sở y tế, 16 ca trong khu cách ly, 9 ca trong khu phong tỏa. Trong đó: Phường 2: 5 ca. Phường 3: 3 ca. Phường 8: 7 ca (1 ca ngoài cộng đồng tại Diệp Minh Tuyền, KP7, 1 ca ngoài cộng đồng tai Thái Sanh Hạnh, tổ 2, khu phố 6). Xã Đạo Thạnh: 4 ca (1 ca ngoài cộng đồng tại Long Hòa A). Xã Phước Thạnh: 2 ca. Xã Tân Mỹ Chánh: 3 ca. Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 10, Phường Tân Long, Xã Mỹ Phong, Xã Trung An, Xã Thới Sơn: không phát hiện ca mắc mới trong ngày. Trong ngày không có ca tử vong, khỏi bệnh 86 ca. Tính đến nay đã tử vong 178 ca, khỏi bệnh 6.182 ca. Đang cách ly tập trung 191 người, theo dõi tại nhà 146 người.

Huyện Châu Thành: Hiện có 1.533 ca, phát hiện 20 ca F0 mới trong ngày, giảm 13 ca so với ngày hôm trước. Bao gồm: 6 ca ngoài cộng đồng, 10 ca trong khu cách ly, 4 ca trong khu phong tỏa. Trong đó: Thị trấn Tân Hiệp: 9 ca. Xã Tân Lý Đông: 3 ca. Xã Tam Hiệp: 1 ca. Xã Tân Hội Đông: 7 ca (6 ca ngoài cộng đồng tại Ấp Khu phố). Trong ngày có 1 ca tử vong, khỏi bệnh 47 ca. Tính đến nay đã tử vong 24 ca, khỏi bệnh 1.158 ca. Đang cách ly tập trung 251 người, theo dõi tại nhà 642 người.

Thị xã Gò Công: Hiện có 1.251 ca, phát hiện 2 ca F0 mới trong ngày, giảm 2 ca so với ngày hôm trước. Bao gồm: 1 ca trong khu cách ly, 1 ca trong khu phong tỏa. Trong đó: Phường 5: 1 ca. Xã Long Hòa: 1 ca. Trong ngày không có ca tử vong. Tính đến nay đã tử vong 50 ca, khỏi bệnh 1063 ca. Đang cách ly tập trung 44 người, theo dõi tại nhà 103 người.

Huyện Gò Công Đông: Hiện có 759 ca, phát hiện 4 ca F0 mới trong ngày. Bao gồm: 3 ca trong khu cách ly, 1 ca trong khu phong tỏa. Trong đó: thị trấn Vàm Láng: 3 ca. Xã Tân Điền: 1 ca. Trong ngày không có ca tử vong, khỏi bệnh 23 ca. Tính đến nay đã tử vong 19 ca, khỏi bệnh 608 ca. Đang cách ly tập trung 148 người, theo dõi tại nhà 98 người.

Huyện Cái Bè: Hiện có 808 ca, phát hiện 10 ca F0 mới trong ngày, giảm 7 ca so với ngày hôm trước. Bao gồm: 10 ca trong khu cách ly. Trong đó: Xã An Hữu: 1 ca. Xã An Thái Đông: 6 ca. Xã Mỹ Tân: 1 ca. Xã An Thái Trung: 1 ca. Xã Thiện Trung: 1 ca. Trong ngày có 1 ca tử vong, khỏi bệnh 10 ca. Tính đến nay đã tử vong 16 ca, khỏi bệnh 583 ca. Đang cách ly tập trung 96 người, theo dõi tại nhà 1.380 người.

Huyện Chợ Gạo: Hiện có 721 ca, phát hiện 15 ca F0 mới trong ngày, tăng 11 ca so với ngày hôm trước. Bao gồm: 15 ca trong khu cách ly. Trong đó: Xã Hòa Tịnh: 1 ca. Xã Đăng Hưng Phước: 1 ca. Xã Long Bình Điền: 2 ca. Xã Lương Hòa Lạc: 1 ca. Thị trấn Chợ Gạo: 3 ca. Xã Bình Phan: 7 ca. Trong ngày không có ca tử vong, khỏi bệnh 7 ca. Tính đến nay đã tử vong 15 ca, khỏi bệnh 522 ca. Đang cách ly tập trung 175 người, theo dõi tại nhà 286 người.

Thị xã Cai Lậy: Hiện có 422 ca, không phát hiện ca F0 mới trong ngày. Trong ngày không có ca tử vong, khỏi bệnh 9 ca. Tính đến nay đã tử vong 11 ca, khỏi bệnh 390 ca. Đang cách ly tập trung 21 người, theo dõi tại nhà 275 người.

Huyện Tân Phước: Hiện có 295 ca, phát hiện 2 ca F0 mới trong ngày. Bao gồm: 2 ca trong khu cách ly. Trong đó: Xã Tân Lập 1: 1 ca. Xã Tân Lập 2: 1 ca. Trong ngày không có ca tử vong, khỏi bệnh 1 ca. Tính đến nay đã tử vong 5 ca, khỏi bệnh 210 ca. Đang cách ly tập trung 40 người, theo dõi tại nhà 25 người.

Huyện Gò Công Tây: Hiện có 229 ca, không phát hiện ca F0 mới trong ngày. Trong ngày không có ca tử vong. Tính đến nay đã tử vong 7 ca, khỏi bệnh 205 ca. Đang cách ly tập trung 43 người, theo dõi tại nhà 911 người.

Huyện Cai Lậy: Hiện có 138 ca, không phát hiện ca F0 mới trong ngày. Trong ngày không có ca tử vong, khỏi bệnh: 2 ca. Tính đến nay đã tử vong 2 ca, khỏi bệnh 128 ca. Đang cách ly tập trung 165 người, theo dõi tại nhà 36 người.

Huyện Tân Phú Đông: Hiện có 6 ca, không phát hiện ca F0 mới trong ngày; Trong ngày không có ca tử vong. Tính đến nay đã khỏi bệnh 5 ca. Đang cách ly tập trung 38 người, theo dõi tại nhà 232 người.

Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 1.933 mẫu đơn, 1.521 mẫu gộp, nâng tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR cho đến nay 269.524 mẫu.

Số liệu từ Tuyên Giáo Tiền Giang, Bộ Y Tế và cổng thông tin Covid-19 Tiền Giang