Bảo vệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang rơi từ sân thượng, nghi tự tử

Bảo vệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang rơi từ sân thượng, nghi tự tử

Nam bảo vệ 51 tuổi làm việc tại khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang rơi từ sân thượng, nghi tự tử.