BHXH tỉnh Tiền Giang: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao trong năm 2023, nhất là Nghị quyết 37 ngày 10-12-2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2023, ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, BHXH tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm.  

Trong năm 2023, BHXH tỉnh Tiền Giang thực hiện các chỉ tiêu được giao, như: Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 31% (tương ứng 291.873 người); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ bao phủ 93% dân số (tương ứng 1.660.312 người); lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 25% (tương ứng 227.317 người); thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT chặt chẽ, đúng chế độ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi người tham gia và thụ hưởng.

Tiếp tục phát huy những thành tích của năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Linh hoạt – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” của ngành BHXH Việt Nam, trong năm 2023, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình kêu gọi tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức BHXH tỉnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm với các giải pháp chủ yếu như sau:

– Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ, kịp thời; kéo giảm nợ đọng, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu và giảm nợ năm 2023 do BHXH Việt Nam giao.

– Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp từng địa bàn dân cư. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet, mạng xã hội, đảm bảo người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh truyền thông nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để phát triển người tham gia. Tiếp tục phát động và tổ chức tiếp nhận và tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người dân có mức sống trung bình, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT – Chia sẻ yêu thương”.

– Giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

– Đảm bảo cấp kịp thời, đầy đủ kinh phí để các đơn vị chi trả BHXH, BHYT, BHTN cho người thụ hưởng. Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

– Quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT hiệu quả; tăng cường giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia, hạn chế tình trạng bội chi Quỹ BHYT, phấn đấu điều hành chi KCB BHYT trong dự toán được Chính phủ giao.

– Phối hợp với cơ quan thanh tra có liên quan triển khai các cuộc kiểm tra liên ngành, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đổi mới phương pháp thực hiện thanh tra, kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra kiểm tra trực tiếp với rà soát dữ liệu bằng phương pháp điện tử.

– Tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án Phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của BHXH tỉnh Tiền Giang. Kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành của tỉnh; chia sẻ hồ sơ đã được số hóa nhằm tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ.

– Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đổi mới phương thức phục vụ, thực hiện trả kết quả đúng thời hạn, đúng quy trình, hạn chế thấp nhất số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn. Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành BHXH, của quốc gia.

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Với tinh thần “Không để đầu năm thong thả – cuối năm vất vả” mà phải thể hiện sự quyết tâm ngay từ ngày đầu xuân mới bằng sự đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, mong rằng toàn ngành BHXH tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.