Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin kết quả hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(THTG) Chiều ngày 17-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin kết quả hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cấp huyện, cấp xã và tương đương. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang trực tiếp thông tin đến các đại biểu về những nội dung cốt lõi kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5.

HN truc tuyen  3

HN truc tuyen  2

HN truc tuyen  4

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các điểm cầu qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Việt Bình

Thông tin nhanh tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn về 09 nội dung. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Theo đó, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đặc biệt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Tờ trình và Đề án của Bộ Chính trị; thống nhất ban hành Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; “Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

HN truc tuyen  5

HN truc tuyen  6

Cán bộ Đảng viên cập nhật thông tin Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại điểm cầu Tỉnh uỷ Tiền  Giang. Ảnh: Việt Bình

Đồng chí Nguyễn Văn Danh cũng đã thông tin đến các đại biểu về nội dung liên quan đến kinh tế tập thể; tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thảo luận, tán thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Mạnh Cường