Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang: Tăng cường đấu tranh, phòng, chống khai thác IUU

Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang: Tăng cường đấu tranh, phòng, chống khai thác IUU

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm việc thực hiện cao điểm 180 ngày theo Quyết định 81…