Các địa phương không chủ quan, lơ là trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Các địa phương không chủ quan, lơ là trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Đó là ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT của tỉnh Tiền Giang tại huyện Cái Bè, Châu Thành 6 tháng đầu năm 2023 vào ngày 9-6.