Các địa phương nơi ‘rụt rè’ dạy học trực tiếp trở lại, nơi tạm dừng

Từ ngày mai 8-11, học sinh các cấp ở TP Hải Dương sẽ chuyển sang học trực tuyến, riêng trẻ mầm non nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Một số nơi ở Phú Yên, Tiền Giang cho học trực tiếp lại nhưng rất thận trọng.