Các lực lượng được ra đường để làm nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa

Các lực lượng được ra đường để làm nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa

(-) Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Tiền Giang, UBND TP. Mỹ Tho đã ban hành Kế hoạch số 3481 về việc triển khai Chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Theo kế hoạch, UBND thành phố tiến hành phong tỏa một số địa bàn để thực hiện công tác phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

– Khu vực I gồm: Phường 2, phường 3, phường 8, ấp Mỹ An – xã Mỹ Phong với 10.378 hộ, 34.550 nhân khẩu: Phong tỏa từ ngày 18-8; dự kiến thời gian phong tỏa là 10 ngày.

– Khu vực II gồm: Phường 1, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 với 17.922 hộ, 72.697 nhân khẩu: Phong tỏa từ ngày 19-8; dự kiến thời gian phong tỏa là 10 ngày.

– Khu vực III gồm: Các địa bàn còn lại: Chỉ tiến hành phong tỏa các khu dân cư có nguy cơ rất cao hoặc khi xuất hiện các F0 qua tầm soát.

Để phối hợp thực hiện nghiêm quy định về phong tỏa, cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch, UBND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố như sau:

Trong khu vực phong tỏa chỉ có các lực lượng sau đây được ra đường để làm nhiệm vụ:

Lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức công tác phòng, chống dịch cấp tỉnh: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch theo sự phân công của Ban Chỉ đạo các cấp (có thẻ hoặc giấy xác nhận giấy đi đường do Ban Chỉ đạo cấp).

Lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục các sự cố, thiên tai, cung cấp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa (có thẻ hoặc giấy xác nhận giấy đi đường do Ban Chỉ đạo thành phố cấp).

Toàn bộ lực lượng y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã (có thẻ công chức, viên chức hoặc giấy xác nhận giấy đi đường do Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố cấp).

Cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị nếu cư trú trong khu vực phong tỏa thì phải chấp hành quy định về phong tỏa, không được ra khỏi nhà. Các cơ quan, đơn vị có trụ sở nằm trong khu vực phong tỏa, nếu có nhu cầu tổ chức làm việc thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải bố trí cho cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động lưu trú lại cơ quan, đơn vị trong suốt thời gian phong tỏa.

Nhằm góp phần khống chế dịch trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện để chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao nhất.

Công văn này thay thế Công văn số 3497 của UBND thành phố về việc làm việc trong thời gian phong tỏa xét nghiệm phòng, chống Covid-19.