Các tỉnh miền Tây đưa cán bộ chủ chốt xuống vùng dịch

Các tỉnh miền Tây đưa cán bộ chủ chốt xuống vùng dịch

Các tỉnh như Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang… đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để dập dịch.