Các trại giam đóng trên địa bàn Tiền Giang: Đảm bảo chế độ, chính sách đối với phạm nhân

Các trại giam đóng trên địa bàn Tiền Giang: Đảm bảo chế độ, chính sách đối với phạm nhân

Trại giam Mỹ Phước và Phước Hòa đã và đang thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới“…