Cái Bè khẩn trương thu hoạch hơn 17.000 hecta lúa hè thu trước khi lũ về

Cái Bè khẩn trương thu hoạch hơn 17.000 hecta lúa hè thu trước khi lũ về

(THTG) Vụ lúa hè thu 2018, toàn huyện Cái Bè xuống giống hơn 17.000 hecta, hiện đa số diện tích lúa trong giai đoạn trổ và chín, chuẩn bị thu hoạch.

de bao 1

de bao

Gia cố các tuyến đê bao đảm bảo thu hoạch lúa trước khi lũ về

Theo số liệu thống kê, đa số diện tích lúa đều nằm trong các ô đê bao, song các ô đê bao này là đê bao lửng, được xây dựng khá lâu, xuống cấp và hư hỏng nặng, cần phải gia cố mới có thể bảo đảm cho việc thu hoạch lúa an toàn trước khi lũ về. Vì vậy, để bảo vệ diện tích, các ngành chức năng huyện Cái Bè tiến hành xây dựng, sữa chữa, nâng cấp hơn 160 đê bao, cống đập, điểm sạt lỡ… với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc thông tin về tình hình nước lũ và triều cường cũng luôn được chính quyền địa phương của huyện Cái Bè theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, đồng thời phát động nhân dân củng cố hệ thống đê bao lửng, hệ thống bờ vùng, bờ thửa và tổ chức thu hoạch số diện tích lúa chín tránh lũ.

 Chiêu Nam

Bởi THTG