Cái Bè khôi phục hơn 100 hecta bưởi lông Cổ Cò

Cái Bè khôi phục hơn 100 hecta bưởi lông Cổ Cò

(THTG) Thực hiện chương trình toàn khóa về phát triển toàn diện đối với bưởi lông Cổ Cò, thời gian gần đây, Cái Bè đã tập trung đánh giá vùng thích nghi có chỉ dẫn địa lý, làm cơ sở quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh; cải tạo trẻ hóa vườn già cỗi để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm bưởi lông Cổ Cò.

1.png

2

Nông dân chăm sóc vườn bưởi lông Cổ Cò. Ảnh: Thành Danh

Theo đó, ngành chuyên môn đã tổ chức chọn lọc cây đầu dòng và xây dựng vườn giống đầu dòng để nhân giống phục vụ mở rộng vùng chuyên canh, đến nay huyện đã triển khai dự án khôi phục vùng nguyên liệu bưởi lông Cổ Cò, cung cấp giống từ cây đầu dòng chất lượng tốt với số hộ được hỗ trợ thực hiện bước đầu hơn 300 hộ, với hơn 100 hecta, tập trung tại các xã: Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Đông Hòa Hiệp, Mỹ Lợi A và An Thái Trung… nâng tổng diện tích bưởi lông Cổ Cò toàn huyện lên hơn 400 hecta.

Thời gian tới, Cái Bè tiếp tục triển khai các giải pháp để phát triển chuyên canh đối với loại cây này, thông qua chương trình hỗ trợ giống trên cơ sở vườn cây đầu dòng hiện có, để đạt diện tích 3.000 hecta vườn chuyên canh theo quy hoạch. Đồng thời, nhân rộng mô hình sản xuất đạt chứng nhận VietGAP và GlobalGAP.

                                                                                       Thành Danh

Bởi Huỳnh Thị Hải Bình – THTG