Cái Bè nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023

Cái Bè nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023

(-) Ngày 16-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Cái Bè về tiến độ, kết quả thực hiện và lộ trình, giải pháp để Cái Bè đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023.

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt về kết quả rà soát hiện trạng và lộ trình, giải pháp thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Cái Bè.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện Cái Bè có 24/24 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; hiện huyện đã cơ bản đạt 3 tiêu chí và 8 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, gồm Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện và Hệ thống chính trị – an ninh trật tự – hành chính công.

 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham gia thảo luận và các ý kiến đều tập trung làm rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới; đề ra những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương để thực hiện trong thời gian tới.

Cái Bè nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023

 

Đồng chí Phạm Văn Trọng ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao về định hướng công việc của huyện Cái Bè thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Trọng đề nghị huyện cần tập trung giải quyết, vận động người dân cùng tham gia vào công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường, tích cực triển khai các biện pháp để giữ vững trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn dân cư; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo điểm nhấn; xác định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền cùng với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự đồng thuận cao của người dân trong việc duy trì, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2023.