Cái Bè phấn đấu đạt thêm 7 đến 10 sản phẩm OCOP trong năm 2023

Cái Bè phấn đấu đạt thêm 7 đến 10 sản phẩm OCOP trong năm 2023

(THTG) Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” trên địa bàn huyện Cái Bè đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc địa phương, phát triển mạnh, tạo giá trị gia tăng. Năm 2023, huyện Cái Bè phấn đấu đạt thêm 7-10 sản phẩm OCOP.

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, huyện Cái Bè có 17 sản phẩm được công nhận OCOP. Trong đó, có 6 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm 3 sao. Những sản phẩm OCOP đang dần khẳng định thương hiệu và có chỗ đứng nhất định trên thị trường không chỉ đối với người tiêu dùng địa phương mà còn khắp cả nước.

Cái Bè phấn đấu đạt thêm 7 đến 10 sản phẩm OCOP trong năm 2023

vlcsnap-2023-02-15-15h08m45s938.png

Những sản phẩm OCOP của huyện Cái Bè.

Trong quá trình triển khai thực hiện sản phẩm OCOP, huyện không chủ trương chạy theo số lượng mà chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Quá trình đánh giá được tổ chức chặt chẽ. Các sản phẩm sau khi công nhận được sử dụng nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao in và dán trên bao bì sản phẩm, nâng tầm và tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, đủ điều kiện vào các siêu thị, hệ thống phân phối hiện đại.

Năm 2023, huyện Cái Bè đề ra mục tiêu phát triển thêm 7 – 10 sản phẩm OCOP. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện sẽ tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm tham gia chương trình OCOP bằng những giải pháp cụ thể, như định hướng tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng; hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP để các tổ chức kinh tế và người dân tích cực tham gia, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025……

     Tin và ảnh: Hoàng Diễm