Cầu Mỹ Thuận 2: Nỗ lực hợp long cầu chính vào ngày 30-10-2023

Cầu Mỹ Thuận 2: Nỗ lực hợp long cầu chính vào ngày 30-10-2023

(-) Để đưa Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu (gọi tắt là Dự án) vào khai thác, sử dụng đúng tiến độ, các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công các gói thầu còn lại.

Cầu Mỹ Thuận 2: Nỗ lực hợp long cầu chính vào ngày 30-10-2023

Cầu Mỹ Thuận 2 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải, Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp. Đến nay, gói thầu XL.01, XL.02, XL.03A hiện đã hoàn thành 100%.

Riêng gói XL.03B thi công thân trụ (từ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng, kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng hiện đã đạt 52% khối lượng.

Gói XL.04 thi công cầu dẫn phía Vĩnh Long (bao gồm 3 nhịp đúc hẫng, 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ trụ T18 đến mố M34), đường dẫn phía Vĩnh Long đoạn Km107+356÷Km107+740 hiện cũng đã đạt 98,55% khối lượng.

 

Tổng khối lượng thi công đến nay đạt giá trị là 2.661,396 tỷ đồng/3.334,334 tỷ đồng, đạt 79,8% giá trị hợp đồng, đáp ứng yêu cầu. Tổng giá trị giải ngân các gói thầu xây lắp là 2.774,072 tỷ đồng/3.334,334 tỷ đồng, đạt 83,2%, đáp ứng kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án 7, hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân, vật lực để triển khai gói thầu XL.03B, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2023.

Đối với gói thầu này, các nhà thầu đang triển khai 3 mũi thi công gồm: Thi công thân trụ neo, kè gia cố bờ sông; thi công nhịp chính dây văng; công tác chuẩn bị vật tư thi công cáp văng.

Hiện liên danh các nhà thầu đang tập trung cố gắng để có thể hợp long cầu chính vào ngày 30-10-2023.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công từ tháng 2-2020, có tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài 6,61 km; trong đó, phần cầu chính dài khoảng 1,9 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đường dẫn hai đầu cầu dài 4,7 km, phần thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang dài 4,3 km.