Cây me lớn bật gốc đè ôtô giữa mưa dông

Cây me lớn bật gốc đè ôtô giữa mưa dông

Một trận mưa kèm dông lốc vào chiều 24-7 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm cây me lớn ngã đổ đè ôtô 4 chỗ đang dừng bên đường.