Châu Thành thu ngân sách vượt 8% kế hoạch

Châu Thành thu ngân sách vượt 8% kế hoạch

(THTG) Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế huyện Châu Thành đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: khai thác nguồn thu mới, thu hồi nợ thuế cũ, đẩy mạnh thu theo tiến độ,…nên kết quả 9 tháng, thu ngân sách của huyện được: 177 tỷ đồng, đạt 108% nghị quyết, tăng 39% so với cùng kỳ.

Châu Thành thu ngân sách vượt 8% kế hoạch

9 tháng đầu năm 2022, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Châu Thành đạt 133%. 

Trong đó, có các nguồn thu đạt cao như: thu lệ phí trước bạ, đạt 154%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 133%; thuế thu nhập cá nhân đạt 135%; thu tiền sử dụng đất đạt 176%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 100%; thu tiền thuê đất đạt 288%…

Theo kế hoạch, trong quý 4, huyện Châu Thành tiếp tục tập trung khai thác các nguồn thu mới, các khoản thu ở cấp xã và thu hồi nợ đọng để bảo đảm bù đắp các khoản chi ngân sách và chi đầu tư phát triển của huyện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách của các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn nhằm bảo đảm thu, chi đúng quy định./.

Ngọc Yên