Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tiền Giang giảm 2,7%

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tiền Giang giảm 2,7%

(-) Chiều 7-1, Sở Công thương Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Công thương.

Trong năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm 2,7% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước cả năm thực hiện 62.533 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.

Các đại biểu làm việc tại hội nghị.

Kim ngạch xuất khẩu ước năm 2021 thực hiện 2,91 tỷ USD, đạt khoảng 90,8% kế hoạch năm, giảm 9,2% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 1,8 tỷ USD, đạt 100% so với kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ.

Về sản xuất công nghiệp, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải giảm 1,2% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3%.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.