Chìm ghe chở 45 tấn gạo trên sông Cổ Cò

Chiếc ghe chở 45 tấn gạo do ông Phong cầm lái chạy trên sông Cổ Cò khi đến xã An Thái Đông, huyện Cái Bè thì va chạm và vướng vào một trụ sắt ngay chân trụ cầu tạm khiến ghe chìm, ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng.