26.4 C
My Tho
Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu, 2023
Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (Giai đoạn 2) là công trình được đánh giá là cần ưu tiên đâu tư sớm để tăng tính liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề xuất danh mục 10 dự án liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu...

Danh mục 10 dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến ưu tiên triển khai sớm có tổng mức đầu tư lên tới 96.286 tỷ...

PHỔ BIẾN