Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hợp tác xã kiểu mới là xu hướng tất yếu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hợp tác xã kiểu mới là xu hướng tất yếu

Ngày 6-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã Mỹ Tịnh An (Tiền Giang). Ông nhấn mạnh hợp tác xã kiểu mới là xu hướng tất yếu, cần có cơ chế, chính sách tốt hơn để phát triển kinh tế hợp tác.