Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát việc cấp nước miễn phí cho cây ăn trái huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát việc cấp nước miễn phí cho cây ăn trái huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây

THTG) Chiều ngày 13-4, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo Công ty TNHH Một Thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Tiền Giang, lãnh đạo UBND huyện Chợ Gạo đến khảo sát hiệu quả việc cấp nước miễn phí cho nông dân trồng cây ăn trái tại xã Bình Phan, Bình Phục Nhứt huyện Chợ Gạo và xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây.

Chu tich kiem tra vuon thanh longChu tich kiem tra vuon thanh long 1

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát vườn thanh long đang ra hoa tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Thanh Tâm

Do hạn, mặn kéo dài và diễn biến phức tạp, nguồn nước ngọt từ cống Xuân Hòa dẫn về các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang đã cạn kiệt. Từ giữa tháng 3/2020 đến nay, huyện Chợ Gạo đã chỉ đạo chính quyền 02 xã Bình Phục Nhứt và Bình Phan tổ chức 4 điểm tiếp nhận nước ngọt, do các sà lan chở nước từ Đồng Tháp về phục vụ sản xuất nông nghiệp chống hạn mặn. Nhờ nguồn nước ngọt được cấp miễn phí kịp thời, đã giải cứu cho 750 hecta thanh long và 350 hecta cây trồng khác trên địa bàn 2 xã Bình Phan và Bình Phục Nhứt huyện Chợ Gạo. Việc bổ cấp nước ngọt tưới cho cây thanh long trên địa bàn xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây cũng phát huy hiệu quả cao.

Chu tich kiem tra vuon thanh long 2

Ảnh: Thanh Tâm

Cùng thời gian này, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng tiến hành khảo sát vùng chuyên canh thanh long tại huyện Chợ Gạo. Nhờ kịp thời bổ sung nguồn nước từ hệ Bảo Định, nên độ mặn trên các kênh nội đồng phía Tây kênh Chợ Gạo giảm, nông dân có thể chủ động tưới tiết kiệm, dưỡng cây nên ít ảnh hưởng đến năng suất.

 

                                                           Thanh Tâm