Công an Tiền Giang công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công an Tiền Giang công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

(THTG) Trong hai ngày 26-5 và 27-5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm, điều động chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và Công an địa phương.

Theo đó, có 08 sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang được bổ nhiệm, điều động theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bao gồm: Thượng tá Phan Văn Khoa  – Trưởng Phòng Tham mưu được điều động nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị.

Thuong ta Khoa

Thượng tá Phan Văn Khoa nhận Quyết định điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị – Công an Tiền Giang

Thượng tá Lê Quốc Thắng – Phó trưởng Phòng Tham mưu được bổ nhiệm Trưởng Phòng Tham mưu.

Thuong ta Thang

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Thượng tá Lê Quốc Thắng, Trưởng phòng Tham mưu – Công an Tiền Giang

Thượng tá Mai Văn Sơn – Phó trưởng Phòng Hồ sơ được bổ nhiệm Trưởng Phòng Hồ sơ.

Thuong ta Son

Thượng tá Mai Văn Sơn nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hồ Sơ – Công an Tiền Giang

Thượng tá Mai Hữu Đức – Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Chợ Gạo.

Thuong ta Duc - Cong an Cho Gao

Đại tá Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cán bộ cho Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo

Thượng tá Nguyễn Văn Dân – Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động.

Thuong ta Dan - CSCD

Đại tá Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cán bộ cho Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động – Công an Tiền Giang

Thượng tá Võ Quang Ái – Chánh Văn phòng Cảnh sát Điều tra, nhận nhiệm vụ Trưởng Công an Thị xã Cai Lậy.

Thuong ta Ai -

Thượng tá Võ Quang Ái được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thị xã Cai Lậy

Thượng tá Nguyễn Văn Thái – Phó trưởng Công an huyện Chợ Gạo, nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Cảnh sát Điều tra.

Thuong ta Thai

Thượng tá Nguyễn Văn Thái nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tiền Giang

Thượng tá Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng Công an huyện Tân Phước, được bổ nhiệm trưởng Công an huyện Tân Phước.

Thuon ta Binh

Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Tân Phước

Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã giao nhiệm vụ cho 8 cán bộ chỉ huy được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ công tác, đồng thời yêu cầu các cán bộ chỉ huy trên cương vị công tác mới, cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặng Thanh