Công an Tiền Giang: Triển khai các quy định về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông

Công an Tiền Giang: Triển khai các quy định về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, đường thủy.