Công đoàn cơ sở xã Tân Hội Đông: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Công đoàn cơ sở xã Tân Hội Đông: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua (2017 – 2022), cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang luôn chú trọng bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của xã.

Công đoàn cơ sở xã Tân Hội Đông: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành Trương Thanh Hòa và Ban Chấp hành CĐCS xã Tân Hội Đông nhiệm kỳ 2023 – 2028.

TẠO KHÍ THẾ THI ĐUA SÔI NỔI

Theo CĐCS xã Tân Hội Đông, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Công đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị trong cán bộ, công chức (CBCC), công đoàn viên. CĐCS xã tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị, nhất là Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ đó, CĐCS xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chỉ thị gắn với Cuộc vận động Xây dựng người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; CBCC, công đoàn viên thực hiện việc học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, CĐCS xã đề ra kế hoạch phát động đăng ký các phong trào thi đua như: “Thi đua lao động giỏi”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”; “Xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự”, “Xây dựng CĐCS vững mạnh”, “Xanh – sạch – đẹp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vận động công đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”.

Trong công tác nữ công, CĐCS xã Tân Hội Đông đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCC gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tuyên truyền giáo dục về giới, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ nữ công, nâng cao hiểu biết về pháp luật…

CĐCS xã còn phối hợp với UBND xã, Khối vận tổ chức đăng ký và thực hiện tốt Chương trình “Một tăng, bốn giảm” trong công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền; tổ chức Hội nghị CBCC hằng năm đúng thời gian quy định; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông. Đồng thời, vận động CBCC, công đoàn viên ký kết không vi phạm giao thông và phát động thực hiện phong trào Xanh – sạch – đẹp như: Tham gia làm vệ sinh xung quanh cơ quan, phòng làm việc gọn gàng sạch đẹp, nơi làm việc không khối thuốc lá…

CĐCS xã còn phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan vận động 100% công đoàn viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tốt phong cách Xây dựng người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” chấp hành lề lối làm việc, rèn luyện ngôn phong, tác phong trong giao tiếp, không gây phiền hà cho nhân dân. Từ các phong trào đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong CBCC, góp phần đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của xã.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÔNG ĐOÀN VIÊN

Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, công đoàn viên và các hoạt động xã hội luôn được CĐCS xã Tân Hội Đông quan tâm thực hiện tốt như: Tổ chức thăm hỏi công đoàn viên khi ốm đau và gia đình gặp hữu sự, vận động doanh nghiệp và nguồn Quỹ Công đoàn chi quà tết cho công đoàn viên, tặng quà trung thu cho con em công đoàn viên; vận động công đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Bên cạnh đó, CĐCS xã được Quỹ CEP chi nhánh Tiền Giang giải quyết cho 22 lượt công đoàn viên vay tín chấp với số tiền trên 815 triệu đồng, để công đoàn viên có thêm điều kiện nâng cao đời sống…

Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết công đoàn viên đều thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. CĐCS xã Tân Hội Đông đã đưa đi đào tạo về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 52 lượt công đoàn viên. Hằng năm, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, kế toán Công đoàn đều tham gia tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới (2023 – 2028), CĐCS xã Tân Hội Đông tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn cấp trên và những văn bản mới của Công đoàn cấp trên đến với CBCC, công đoàn viên.

Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào vận động CBCC học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở địa phương. CĐCS xã  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn cho phù hợp với từng tổ Công đoàn; tiếp tục vận động CBCC, công đoàn viên tham gia công tác xã hội; tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, đăng ký xây dựng công trình, sáng kiến kinh nghiệm… lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

CĐCS xã Tân Hội Đông tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tăng cường, củng cố, kiện toàn Ban nữ công; xây dựng quy chế phối hợp với UBND xã; đồng thời, phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị CBCC hằng năm đạt 100%; tích cực tham gia xây dựng Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.