Công đoàn Viên chức Tiền Giang lấy ý kiến về công tác nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ mới

Công đoàn Viên chức Tiền Giang lấy ý kiến về công tác nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ mới

(THTG) Ngày 9-6, Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và lấy ý kiến theo quy trình 5 bước về công tác nhân sự.

Công đoàn Viên chức Tiền Giang lấy ý kiến về công tác nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ mới

Công đoàn Viên chức Tiền Giang lấy ý kiến về công tác nhân sự cho Đại hội nhiềm kỳ mới.

Tại hội nghị, ông Hoàng Khác Tinh- Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã thông qua các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng nhân sự tham gia vào Ban chấp hành Công đoàn viên chức khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời trình bày dự thảo đề án nhân sự cho Đại hội Công đoàn sắp tới. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và nhất cao về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và danh sách dự kiến về cơ cấu nhân sự mà Ban Tổ chức giới thiệu.

Công Luận