CTY TNHH thực phẩm và NGK cầnTuyển dụng tiếp thị khu vực Mỹ Tho – Cái Bè

CTY TNHH thực phẩm và NGK cầnTuyển dụng tiếp thị khu vực Mỹ Tho – Cái Bè
Việc Làm Tiền Giang

CTY TNHH thực phẩm và NGK Rita cần tuyển dụng vị trí :
nhân viên bán hàng khu vực mỹ tho – cái bè
Số lượng 2 sale
Co cau lương
Phụ cấp:
– Điện thoại 300.000
– Tiền cơm 500.000
– Báo cáo 200.000
Đat 50% lương Cơ ban 4tr5
60% lương cơ bản + PC
70% lương cơ bản + PC + thương
……………………
dat trên 100% Lương + PC + thương 10tr5
Ngoài ra còn 1 số mặt hàng xuân ban hưởng thêm theo số thung
Moi người quan tâm
Liên hệ Đức 0817.468.676