Củng cố, nâng chất hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp

Sáng 18-8, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Quan cảnh tại điểm cầu Tiền Giang Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”.

Mục tiêu đề án nhằm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 4.400 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả; phấn đấu có trên 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng tỷ lệ lên 25% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự động, công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương chia sẻ kết quả thực hiện phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm trong việc triển khai, thực hiện nghị định và quyết định trên.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, triển khai đề án; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các địa phương thực hiện đề án.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

QUỐC TUẤN

Bởi – Báo Ấp Bắc