Cuối tuần này tư vấn tuyển sinh đại học tại Tiền Giang, Cần Thơ, Hải Phòng

Ngày 27 và 28-6, Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2020 sẽ tiếp tục diễn ra tại Tiền Giang, Cần Thơ và Hải Phòng.