Đại hội của Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Niềm tin – Phát triển

Đại hội của Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Niềm tin – Phát triển

(THTG) Sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Be mac 10

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội là: “đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – niềm tin – phát triển”; đại biểu Đại hội đã tập trung thảo luận, tham luận đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, hợp lý và bền vững; thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đại biểu Đại hội khẳng định xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; là hạt nhân lãnh đạo, đủ khả năng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”. Đại hội hết sức quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đức, có tài đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đây là yêu cầu, là nhân tố quan trọng có tính quyết định cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Dai hoi 5

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Kết quả nổi bật của Đại hội là sự nhất trí cao về quan điểm, về tư tưởng của đại biểu trong đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thống nhất cao về những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh đã trình trước Đại hội. Các văn kiện đại biểu Đại hội vừa nhất trí thông qua được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, ý chí của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đại hội đã đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đề ra Nghị quyết, những giải pháp, khâu đột phá quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Be mac 2

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang Khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phúc Huy

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, đại biểu Đại hội đã lựa chọn bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị Ban Chấp hành (lần thứ nhất) đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 13 đồng chí, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đạt yêu cầu về cơ cấu, về số lượng, chất lượng, thể hiện tính kế thừa và tính liên tục. Hội nghị Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại biểu Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với những kết quả đã đạt được, chúng ta vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành của Trung ương, với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Be mac 15

Đại biểu trao đổi trong giờ giải lao của Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Thành công của Đại hội là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; sự hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương. Đại hội thành công còn do có kết quả tốt từ đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đó là kết quả của việc phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ: đã thảo luận dân chủ, rộng rãi các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đặc biệt là tinh thần làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm của các đồng chí đại biểu Đại hội trong những ngày qua.

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang. Đại hội trân trọng cám ơn đồng chí Hoàng Trung Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, mặc dù bận nhiều công việc nhưng đồng chí đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội hết sức sâu sắc. Xin trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, quý Mẹ Việt Nam anh hùng và nhân dân tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần xây dựng các Văn kiện Đại hội, đến dự và chúc mừng thành công của Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá rất cao sự đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nay do yêu cầu về công tác, về nghỉ chính sách nên có một số đồng chí không tái cử, đặc biệt là đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hưởng đã thể hiện rất rõ phong cách, bản lĩnh của người lãnh đạo, luôn tâm huyết, trách nhiệm, quyết đoán trong lãnh đạo, điều hành và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đứng đầu chính quyền của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Chúng ta mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tham gia đóng góp ý kiến, nhất là những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đối với Ban Chấp hành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Đại hội xin cám ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh – truyền hình của Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin, tuyên truyền kịp thời về Đại hội; xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã gởi hoa chúc mừng Đại hội; xin biểu dương và cảm ơn các tiểu ban phục vụ đại hội và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân viên phục vụ đã làm việc tận tuỵ, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Be mac 7 Be mac 8

Tặng quà cảm ơn các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X nghỉ hưu và không tái cử. Ảnh: Phúc Huy

Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, là nguồn sức mạnh để chúng ta đi đến thành công. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần tiến công; nổ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Tiền Giang phát triển, ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bằng niềm tin và trách nhiệm, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kính chúc quý đại biểu, các vị khách quý và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung  ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang Khoá XI