Đào tạo kỹ năng quản trị điều hành CEO

(ABO) Trung tâm xúc tiến đ-ầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thuộc Sở Kế hoạch và đ-ầu tư Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ – Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng “Kỹ năng quản trị điều hành CEO”.

Học viên tham gia thảo luận. Học viên tham gia thảo luận.

Khóa học được thiết kế theo hướng ứng dụng, đào tạo nội bộ (in – house training). Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức cơ bản, kỹ năng điều hành thiết yếu của nhà quản trị – Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, nhân sự, quản trị tài chính, kế toán, chi phí,…; được bồi dưỡng kiến thức pháp lý, năng lực tư duy, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng ứng dụng các công cụ trong việc lập kế hoạch và quản lý dành cho nhà quản trị. Các chuyên đề khóa học được thực hành ngay tại lớp, thảo luận và thuyết trình theo nhóm.

Đây là khóa học hữu ích giúp cho c-án bộ quản lý trong doanh nghiệp được trang bị kiến thức và kỹ năng đối mặt với các thách thức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập, qua đó góp phần giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, năng lực tiếp cận thị trường, công nghệ và tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh để phát triển.

Khóa học diễn ra từ ngày 25-5 đến 20-7-2019 tại Hội trường Sở Kế hoạch và đ-ầu tư.

YẾN PHƯƠNG

Bởi – Báo Ấp Bắc