Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả. Qua thực hiện phong trào đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Chợ Gạo luôn quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ” trong tình hình mới, xem đây là một trong những công tác cơ bản thường xuyên. Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo cho biết, lực lượng Công an huyện cùng các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân vào sự nghiệp BVANTQ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

UBND huyện Chợ Gạo trao Giấy khen các điển hình trong phong trào “Toàn dân BVANTQ”.

Cùng với đó, các đơn vị đã phối hợp thực hiện và vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

Cụ thể như các mô hình: “Ánh sáng quang phòng, chống tội phạm”, “Ánh sáng ngoài ngõ – tiếng mõ trong nhà”, “Tăng cường nắm tình hình, chủ động tương tác với nhân dân”, “Cổng rào nhân dân tự quản về an ninh trật tự”… Đặc biệt đường dây nóng phòng, chống tội phạm đã tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm thông qua điện thoại được 165 tin, giúp lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở xử lý hình sự 15 vụ, 17 đối tượng; xử lý hành chính 24 vụ, 40 đối tượng, giáo dục 25 đối tượng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” đã vận động nhân dân lắp đặt mới 72 camera trên các tuyến giao thông ở các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, với kinh phí khoảng 313 triệu đồng; lắp đặt 48 camera tại các ngã ba, ngã tư của quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ phức tạp về an ninh trật tự, trên 350 triệu đồng. Hiện tại, trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 19 xã, thị trấn có Mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” với 350 camera, với tổng kinh phí vận động lắp đặt khoảng 1,3 tỷ đồng. Kết quả, qua camera đã phát hiện xử lý về hình sự 29 vụ, 35 đối tượng.

Ngoài ra, công tác xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đã được các cấp lãnh đạo, Công an huyện Chợ Gạo quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế bảo vệ phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông báo về tình hình an ninh trật tự của Công an tỉnh, huyện về âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Song song đó, hằng năm, ngành Công an huyện Chợ Gạo đều xây dựng kế hoạch thẩm tra xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Các tổ chức quần chúng như Ban Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng, Tổ Nhân dân tự quản được xây dựng và hoạt động trên các địa bàn, thường xuyên được củng cố nâng chất đi đôi với tập huấn, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đến nay, trong toàn huyện có 1.523 Tổ Nhân dân tự quản.

Qua việc xây dựng các mô hình an ninh trật tự, tình hình trộm cắp, cướp giật, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã được hạn chế; tình hình an ninh trật tự trong xóm, ấp được ổn định.

Cùng với đó, thông qua hoạt động đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ” trong tình hình mới ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tạo khí thế dấy lên phong trào mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở huyện Chợ Gạo.

TIẾP TỤC PHÁT HUY

Có thể nói, thời gian qua, công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm trong phong trào “Toàn dân BVANTQ” đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Tuy nhiên, nhìn một cách toàn diện thì phong trào từng lúc, từng nơi chưa được phát triển vững chắc. Các ngành, đoàn thể chủ yếu thực hiện theo chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của ngành mình, chưa có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ để có chương trình công tác cụ thể thực hiện các nội dung kế hoạch liên tịch đã đề ra, nhất là công tác phát động phong trào “Toàn dân BVANTQ”, công tác quản lý, giáo dục đối tượng, có khi chỉ thể hiện trên hồ sơ, chưa có hoạt động thực chất, chưa đạt hiệu quả…

Các ngành, đoàn thể cấp huyện chưa quan tâm kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các kế hoạch liên tịch ở cơ sở; chưa xác định được nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ” là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân…

Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo cho rằng, bài học kinh nghiệm là trong công tác tuyên truyền phải thường xuyên, nhằm nâng cao sự hiểu biết của mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa.

Thông tin kịp thời tình hình an ninh trật tự, nhất là phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để mỗi gia đình, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư, kịp thời tố giác tội phạm cho ngành chức năng xử lý.

Theo đó, các đơn vị liên quan cần nhân rộng các mô hình phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng tổ chức và xây dựng các mô hình có liên quan đến việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên khắp địa bàn sẽ hình thành thế trận an ninh – quốc phòng vững chắc. Tuyệt đối giữ bí mật và bảo vệ người tố giác tội phạm, kiên quyết xử lý người có hành vi hăm dọa, trả thù…; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đúng pháp luật. Những mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân phải giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khi mới phát sinh, trong giải quyết phải thấu tình, đạt lý. Phân công cán bộ có uy tín, năng lực tham gia việc giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Đồng thời, cần phải có sự phối hợp và hỗ trợ đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể có liên quan dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt; đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ có sơ tổng kết quá trình thực hiện, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, BVANTQ”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Gạo Lê Văn Mỹ, thời gian tới, các ngành, đoàn thể phải kiên trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, quản lý tốt con em; tăng cường vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong từng cơ quan, doanh nghiệp và ở địa bàn dân cư. Tập trung thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi về giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn… giúp người dân làm ăn phát triển kinh tế gia đình ổn định.

Song song đó, Đảng ủy các xã, thị trấn của huyện Chợ Gạo chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác phối hợp, công tác tuyên truyền; vận động đoàn viên, hội viên tham gia phong trào “Toàn dân BVANTQ” phù hợp với từng địa bàn và gắn chặt với các phong trào khác của đoàn, hội. Thông qua phong trào “Toàn dân BVANTQ” xây dựng thế trận an ninh nhân dân, dựa vào dân để đấu tranh hiệu quả với hoạt động của địch và các loại tội phạm…