Đi chợ truyền thống vẫn có thể mua được thịt lành, ngon

Đi chợ truyền thống vẫn có thể mua được thịt lành, ngon

100 điểm bán thịt heo lành, ngon MAMACHOICE đã có mặt tại Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu. Con số này sẽ tiếp tục tăng với sự mở rộng quy mô toàn quốc.