"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để người dân "hiểu đúng, làm đúng"

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để người dân "hiểu đúng, làm đúng"

(ABO) Đó là phương pháp vận động người dân để thực hiện tiêu chí Giao thông được Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) Lê Ngọc Hóa chia sẻ tại buổi khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) vào chiều 12-10.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng NTM. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng NTM.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Chánh Lê Ngọc Hóa, xã xác định tiêu chí Giao thông là khâu đột phá trong xây dựng NTM. Do đó, xã xác định làm tốt tiêu chí Giao thông sẽ tác động tích cực đến các tiêu chí Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo…

Từ đó, chính quyền, mặt trận, đoàn thể khi đi họp đều nói đến điều này để cho người dân nghe, hiểu và thấy được lợi ích và hưởng ứng.

Theo đó, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nhân dân cùng làm với phương châm “nhận thức đúng, hành động đúng”, “hiểu đúng, làm đúng”, “dân góp, dân làm, dân thụ hưởng”.

Chủ trương lãnh đạo của xã là phải kiên trì thuyết phục, giải thích cho dân hiểu chính họ sẽ được hưởng lợi từ làm đường giao thông.

Ngoài ra, xã luôn đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng nòng cốt cán bộ gương mẫu trong hiến đất, tài sản làm đường, “việc làng đất vàng cũng hiến”.

Cũng tại buổi khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng NTM, lãnh đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 – 2020 đã được tham quan các mô hình sản xuất, công trình NTM tại xã Tân Mỹ Chánh.

Lãnh đạo các xã phấn đấu ra mắt NTM giai đoạn 2018-2020 tham quan Tổ hợp tác Bưởi Da xanh ấp Bình Thành. Lãnh đạo các xã phấn đấu ra mắt NTM giai đoạn 2018 – 2020 tham quan Tổ hợp tác Bưởi da xanh ấp Bình Thành. Chia sẻ kinh nghiệm. Chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi. Tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh. Tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh.  

M. THÀNH

Bởi – Báo Ấp Bắc