Điện lực Tiền Giang: Chuyển đổi vì trải nghiệm tốt nhất của khách hàng

Điện lực Tiền Giang: Chuyển đổi vì trải nghiệm tốt nhất của khách hàng

Cúp điện có báo trước, thời gian sửa điện – cắt điện trong vòng 15 – 20 phút, đóng tiền điện tại nhà kể cả khi không có internet… là một trong những trải nghiệm tiện lợi của khách hàng sử dụng điện tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua.