"Diện mạo" mới ở vùng quê Hiệp Đức

"Diện mạo" mới ở vùng quê Hiệp Đức

Với sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và nhân dân, xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ THU NHẬP LÀ ĐÒN BẨY

Sau khi được UBND huyện Cai Lậy chọn xây dựng ra mắt xã NTM, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (BCĐ) xã Hiệp Đức đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 01 ngày 9-1-2018 về thực hiện các tiêu chí NTM trong năm 2018.

Trên cơ sở nội dung Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, nhất là những nội dung liên quan đến trách nhiệm thực hiện của người dân, xã đẩy mạnh tuyên truyền qua Đài Truyền thanh xã (427 cuộc) và Tổ truyền thanh các ấp.

Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ đó tạo được sự thống nhất từ nhận thức đến hành động.

“Diện mạo” xã Hiệp Đức khởi sắc nhờ xây dựng NTM. “Diện mạo” xã Hiệp Đức khởi sắc nhờ xây dựng NTM.

Xác định mục tiêu xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác như: Mô hình sản xuất sầu riêng an toàn theo hướng VietGAP, chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học…; vận động người dân tham gia mô hình sản xuất sầu riêng an toàn theo hướng VietGAP.

Xã còn kết hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Trung cấp Nghề Cai Lậy, Trạm Khuyến nông, Trường Đại học Tiền Giang mở 35 lớp chăm sóc cây sầu riêng, cây có múi, chăn nuôi… Từ đó, năng suất cây trồng, vật nuôi tăng lên đáng kể.

Nếu năm 2011, tổng sản lượng trái cây toàn xã đạt 9.000 tấn, thì đến năm 2018 tăng lên 19.315 tấn. Hay năm 2011, xã có 198 ha trồng sầu riêng xử lý cho trái nghịch vụ, đến năm 2018 có 450 ha áp dụng biện pháp này, chiếm 81,1% diện tích trồng sầu riêng của xã.

Bên cạnh vận động người dân phát triển sản xuất, xã cũng đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo như phối hợp với ngân hàng cho nông dân vay ngắn hạn, dài hạn để cải tạo vườn tạp, vay vốn đi xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

Từ các cách làm trên, đến năm 2018 tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 43,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,94%.

CHUNG SỨC ĐI LÊN NTM

Xác định được giá trị cốt lõi của xây dựng NTM là hướng đến lợi ích của người dân, qua các cách làm trên, công tác xây dựng NTM ở xã Hiệp Đức đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tám (ấp Lợi Nhơn) đang tỉa hàng rào ven đường cho gọn đẹp, giao thông thông thoáng cho biết: “Nghe xã tuyên truyền về xây dựng NTM nên tôi cũng muốn góp một phần công sức của mình vào đó”.

Không những thế, hưởng ứng xây dựng NTM, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, giúp cho việc đi lại được thuận tiện hơn.

Từ sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân mà đến nay, xã đã láng nhựa 1 tuyến đường xã; xây dựng, nâng cấp 7/9 tuyến đường ấp với chiều dài trên 12 km; 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa.

Từ sự chung sức, chung lòng của người dân mà Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM triển khai trên địa bàn xã đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

“Diện mạo” nông thôn thay đổi tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Theo đó, đến nay xã Hiệp Đức hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng NTM. Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lê Văn Chín cho biết: “Đến nay, xã Hiệp Đức cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM và đã được huyện thẩm định, đang chờ BCĐ tỉnh thẩm định, đánh giá để công nhận xã đạt chuẩn NTM”.

QUỐC TUẤN

Bởi – Báo Ấp Bắc