Đoàn viên, thanh niên cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học

Đoàn viên, thanh niên cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học

ABO) Đó là ý kiến của đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Tiền Giang tại hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong khối do Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức vào sáng 12-3.

  đồng chí Võ Văn Dũng báo cáo chuyên đề nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế Đồng chí Võ Văn Dũng báo cáo chuyên đề nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế.

Trong buổi tập huấn, đồng chí Võ Văn Dũng đã trao đổi và phổ biến những kiến thức cơ bản cho ĐVTN về hội nhập quốc tế; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Qua đó, nêu rõ tầm quan trọng của quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong ĐVTN về vấn đề hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của mỗi ĐVTN trong công tác đối ngoại trong tình hình mới hiện nay. Đối với ĐVTN cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để có cơ hội, điều kiện hội nhập quốc tế.

Đông đảo đoàn viên tham dự Hội nghị Đông đảo đoàn viên tham dự hội nghị.

Buổi tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cũng như giúp ĐVTN chủ động, tự tin hơn trong quá trình hội nhập quốc tế.

P. MAI

 

Bởi – Báo Ấp Bắc