Giá lúa thấp, nông dân Cái Bè gặp khó khăn

Giá lúa thấp, nông dân Cái Bè gặp khó khăn

Tính đến thời điểm này, nông dân huyện Cái Bè đã thu hoạch được hơn 2.700 hecta trong tổng số 8.400ha lúa hè thu chính vụ đã gieo sạ, đạt khoảng 30% diện tích. Năng suất lúa thu hoạch ước đạt từ 6 – 6,5 tấn/ha.

Mặc dù vụ lúa hè thu năm nay, bà con nông dân gieo sạ chủ yếu là các giống chất lượng cao, có triển vọng, đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu như: OM 18, OM 5451, Đài Thơm 8… Tuy nhiên, giá lúa không cao, hiện tại thương lái đến tận ruộng mua lúa IR50404 tươi với giá từ 5.500 – 5.600 đồng/kg. Riêng đối với lúa thơm còn ướt với giá từ 5.800 – 6.000 đồng/kg . Theo tính toán của bà con nông dân, giá lúa không tang, trong khi chi phí đầu tư sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật luôn ở mức cao. Mặt khác, vụ lúa hè thu thường năng suất thấp do thời tiết mưa gió, chi phí nhiều, nên tính ra nông dân không có lời nhiều.

Giá lúa thấp, nông dân Cái Bè gặp khó khănNông dân thu hoạch lúa tại Cái Bè.

Để giải quyết điệp khúc “trúng mùa, giá thấp”, ngoài việc nông dân thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn loại bỏ các giống lúa kém chất lượng, thì Nhà nước cần có giải pháp đồng bộ như ổn định thị trường phân bón, tăng cường các giải pháp chuyển giao kỹ thuật để giảm chi phí, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở vùng lúa có năng suất thấp, để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân./.

Chiêu Nam