Gia nhập tổ chức phản động chống phá Nhà nước, 5 người lãnh 49 năm tù

Gia nhập tổ chức phản động chống phá Nhà nước, 5 người lãnh 49 năm tù

Từ năm 2018 đến khi bị phát hiện vào tháng 4-2021, tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, 5 người này đã gia nhập tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.