Giải phóng mặt bằng thi công cầu Mỹ Thuận 2: Áp dụng theo hướng có lợi nhất cho người dân

Huyện Cái Bè đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với 28 hộ dân xã Hòa Hưng và xã An Hữu có khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ trong Dự án Cầu Mỹ Thuận 2.