29.7 C
My Tho
Thứ Tư, 10 Tháng Tám, 2022
Huyện Gò Công Tây luôn đồng hành, hỗ trợ DN.

"Cà phê doanh nghiệp" ở xứ Gò

Mô hình “Cà phê doanh nghiệp (DN)” được huyện Gò Công Tây triển khai đến nay khoảng nửa năm, giúp địa phương và DN gắn kết với nhau hơn. Mô hình “Cà...
Đào tạo nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống người dân khu vực ven biển la điều quan trọng.

Bài cuối: Cần một không gian phát triển bền vững

Bài 1: Bứt phá từ ngành Thủy sảnBài 2: Khai thông công nghiệp Nội dung quan trọng trong thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không...
Tham quan mô hình trồng thanh long của nông dân ở huyện Gò Công Đông.           					                                                           Ảnh: SĨ NGUYÊN

Các chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cơ bản

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua và thảo luận nghiêm túc báo cáo kết quả hoạt động, nhiệm kỳ...
Đào tạo nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống người dân khu vực ven biển la điều quan trọng.

Cần một không gian phát triển bền vững

Nội dung quan trọng trong thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không chỉ là bứt phá trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy - hải...
Lãnh đạo tỉnh tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam. 			Ảnh: NGUYỄN SỰ

Bài 2: Khai thông công nghiệp

Thông qua thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn Tiền Giang, ngoài những kết quả mang tính bứt phá của ngành Thủy sản, việc mở hướng cho ngành Công nghiệp...
Thủy sản là ngành kinh tế quan trọng đối với các huyện ven biển phí Đông của tỉnh. Ảnh: Hữu Dư

Bài 1: Bứt phá từ ngành Thủy sản

Kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của các...

PHỔ BIẾN