Hạn chế giao thông trên sông Tiền để thi công cầu Mỹ Thuận 2

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thông báo hạn chế lưu thông trên sông Tiền phía hai bờ của Vĩnh Long và Tiền Giang trong gần 3 năm tới để thi công cầu Mỹ Thuận 2.