Hiệu quả từ "Ngày hội Biên phòng toàn dân"

Hiệu quả từ "Ngày hội Biên phòng toàn dân"

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Tân cùng UBND 2 xã Phú Tân và Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trên địa bàn tỉnh.

Đồn Biên phòng Phú Tân tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Đồn Biên phòng Phú Tân tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Theo đó, Đồn Biên phòng Phú Tân và chính quyền 2 xã Phú Tân và Phú Đông đã tăng cường hoạt động phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho ngư dân đi biển dài ngày; các quy định khai thác thủy sản, biện pháp phòng, chống các loại tội phạm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự đồng thuận cao của người dân.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Phú Tân đã phối hợp chính quyền địa phương phát động, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển huyện Tân Phú Đông.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Tân cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các mô hình, chương trình ngày càng phát huy hiệu quả. Trong năm qua, xã Phú Tân đã thành lập 4 Tổ tự quản tàu thuyền an toàn với 33 phương tiện, 78 Tổ tự quản an ninh trật tự, xây dựng 3 bến bãi an toàn và 2 Tổ nuôi thủy sản an toàn.

Đặc biệt, nhân dân đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Phú Tân trên 100 nguồn tin có giá trị; đồng thời, qua công tác phối hợp tuần tra đã phát hiện, đấu tranh xử lý 14 vụ/92 đối tượng vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Còn theo đồng chí Trần Minh Tâm, Bí thư Chi bộ ấp Gảnh, xã Phú Đông, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Tân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình an sinh xã hội như: Vận động hỗ trợ người già, neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu dân cư; “Chăm sóc sức khỏe cho gia đình chính sách”; “Hũ gạo tình thương”; Chương trình “Nâng bước em đến trường, con nuôi Đồn Biên phòng”.

Có thể nói, hiệu quả các mô hình, chương trình trên là cơ sở vận động người dân ngày càng thực hiện tốt “Ngày hội Biên phòng toàn dân” góp phần cải thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội địa phương, củng cố, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Lê Thanh Đằng yêu cầu thời gian tới chính quyền địa phương huyện Tân Phú Đông và Đồn Biên phòng Phú Tân tiếp tục phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và phải xem đây là nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ để phong trào ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Việc triển khai thực hiện tốt “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các cấp, các ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân – dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đồn Biên phòng Phú Tân, chính quyền địa phương huyện Tân Phú Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.