Hoàn thành việc tháo dỡ 7 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt

Hoàn thành việc tháo dỡ 7 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt

(-) Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, kể từ 17 giờ ngày 24-4-2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện hoàn thành việc tháo dỡ đập thép trên các kinh, rạch: Ông Hổ, Cầu Sao, rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà và Ông Mười.

Các đập thép đã hoàn thành việc tháo dỡ.

Các đập thép đã hoàn thành việc tháo dỡ.

Việc lưu thông thủy trên tuyến kinh Ông Hổ, Cầu Sao, rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà và Ông Mười đã trở lại bình thường.

Trước đó, ngày 1-2-2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh có Thông báo số 181/TB-SGTVT về việc tạm ngừng lưu thông trên 7 tuyến kinh, rạch thuộc địa bàn huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy để đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trong mùa khô năm 2021.