Học sinh Tiền Giang từ lớp 7 đến lớp 12 đi học lại từ ngày 7-2

Học sinh Tiền Giang từ lớp 7 đến lớp 12 đi học lại từ ngày 7-2

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp từ ngày 7-2.