Honda Việt Nam khai trương Đại lý Honda Ôtô Tiền Giang – Trung Lương

Honda Việt Nam khai trương Đại lý Honda Ôtô Tiền Giang – Trung Lương

Honda Việt Nam hợp tác cùng Tập đoàn VISACOOP chính thức khai trương Honda Ôtô Tiền Giang – Trung Lương, nâng tổng số Đại lý ôtô đạt tiêu chuẩn 5S của Honda trên cả nước lên 40.