Huyện Cái Bè triển khai mô hình “Sản xuất lúa thương phẩm an toàn”.

Huyện Cái Bè triển khai mô hình “Sản xuất lúa thương phẩm an toàn”.

Nhằm giúp nông dân ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất lúa, năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cái Bè đã triển khai thực hiện mô hình “Sản xuất lúa thương phẩm an toàn” tại xã Thiện Trung.

Huyện Cái Bè triển khai mô hình “Sản xuất lúa thương phẩm an toàn”.

Khảo sát thực tế mô hình ‘Sản xuất lúa thương phẩm an toàn’ tại xã Thiện Trung

Bước đầu, mô hình này  được thực hiện trên giống lúa OM 5451 với diện tích 10 ha, có 10 hộ nông dân ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung tham gia. Nông dân trong mô hình được hỗ trợ 50% chi phí lúa giống, vật tư sản xuất và được tập huấn hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương pháp sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, và sản xuất ra sản phẩm an toàn.

Mô hình“Sản xuất lúa thương phẩm an toàn” còn giúp nông dân tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ lúa thương phẩm; qua đó phổ biến cách làm hay, hiệu quả cho người nông dân.

Theo đánh giá, mô hình mang lại hiệu quả cao hơn khoảng 20 – 30% so với canh tác thong thường. Huyện đang tổ chức hội thảo để nhân rộng mô hình ./.

Giang Sơn